Pienkoti Pisara
 
ESITTELY   TOIMINTAPERIAATE   VIRIKETOIMINTA  KOTIHOITOPALVELU  YHTEYSTIEDOT 
 
 

Toimintaperiaate

 • toiminnan tarkoitus on, että kukin henkilö tulisi mahdollisimman kykeneväksi ottamaan vastuuta itsestään, ratkaisuistaan ja luomaan tyydyttävät puitteet elämälleen.
 • hoitoaika ja sisältö suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti
 • toiminta soveltuu sellaisille henkilöille, jotka tavitsevat intensiivistä ohjausta jokapäiväisissä toimissaan ja itsenäistymisprosessissaan.
Pelejä

Toimintamuodot

 • kodinomaisessa yhteisössä opetellaan asioiden suunnittelua, päättämistä ja tekemistä sekä yhdessä ollessa heräävien monien tunteiden selvittelyä
 • vastuunotto omasta itsestä, omasta hyvinvoinnista ja yhteisöstä

Toimintatavat

 • toiminnallinen osallistuminen
 • luovuuden kehittäminen
 • yhteiset keskustelut
 • kodin ulkopuolelle suuntautuvaa toiminta:
  • urheilu
  • retket
Pihalla
Pyörätuolissa
ESITTELY   TOIMINTAPERIAATE   VIRIKETOIMINTA  KOTIHOITOPALVELU  YHTEYSTIEDOT